Pet področji intenzivnega zaznavanja – in še šesto

Kazimierz Dabrowski je poljski psihiater in psiholog, ki se je ukvarjal z emocionalnim razvojem inteligentnih in umetniško nadarjenih otrok. Fascinirale so ga njihova intenziteta, senzibilnost in čustvena napetost. Opazil je notranjo naravo izjemno nadarjenih ljudi in jo opredelil kot notranjo vertikalno silo, ki samodejno potiska nadarjene vedno globlje v notranji razvoj ter naprej  v ustvarjanje. Razvil je svojo teorijo, ki poleg integracije vsebuje tudi dezintegracijo (podrobneje si o dezintegracije lahko preberete v mojem članku Multidimenzionalno potovanje nadarjenih). In ravno v iskanju pozitivnih učinkov v dezintegraciji, je Dabrowski pionir. V dezintegraciji lahko najdemo vse: od popolnega mentalnega zloma, čustvenega kolapsa, do depresije in anksioznosti.

Dabrowski pa pravi, da je dezintegracija nujno potrebna za nadaljnji vertikalni razvoj, ki vodi k sebi, k svojemu višjemu jazu, saj se le-tako stare travmatične psihične strukture na nižjih nivojih razstavijo za to, da se nove bolj zdrave na novo zgradijo. Pozitivna notranja rast se tako lahko začne samo po dezintegraciji, izrazi pa se preko uvidov, spoznanj in z integracijo novih delov sebe na drugem, višjem nivoju osebnostnega razvoja.

Dabrowski je v svoji teoriji razvil pet področji t.i. intenzivnega zaznavanja/doživljanja (overexcitabilities) sveta oz. informacij. To pomeni, da oseba zaznava informacije, dražljaje na določenih področjih bolj intenzivno, kot je to normalno, kar vodi do splošne percepcije doživljanja celotnega življenja in sprejemanja informacij. Življenje nadarjenih oseb je zato bolj globlje, bolj živo, pa tudi bolj natančno in precizno, kar se tiče čutil in čutnih zaznav. Izkušnje niso samo npr. več domišljije, več čustev, več čutilnih dražljajev, ampak so izkušnje nadpovprečnih ljudi tudi drugačne, bolj kompleksne in bolj bogate. Lahko se izrazijo preko kreativnega kanala kot barva, ton, tekstura, vizija, uvid, čustvo, občutek, energija… Intenzivnost zaznavanja  je lahko tudi multidimenzionalno, kjer je prepletenih več področjih, oseba ima lahko intenzivneje zaznava in doživlja svet na več različnih področjih.

Dabrowski je tako opredelil naslednja področja intenzivnih zaznavanj/doživljanj:

Intelektualno intenzivno zaznavanje/doživljanje, za katerega je značilna intenzivna aktivnost uma, nagnjenost k preciziranju globokih vprašanj in reševanju problemov, reflektivno razmišljanje, je najbolj vidna oz. merljiva inteligenca. Za emotivno intenzivno zaznavanje/doživljanje je značilno stopnjevanje občutkov in čustev, močne somatske težave, afektivno izražanje, zmožnost globoke odnosne povezanosti, zmožnost razlikovanja svojih čustev in občutkov. Imaginativno intenzivno zaznavanje/doživljanje omogoča prosto pot domišljiji, zmožnost živeti v svetu fantazije, spontana upodobitev kot izraz čustvene napetosti, nizka toleranca dolgočasju. Pri senzitivno intenzivno zaznavanju/doživljanju je povečana zmožnost zaznav čutil, povečana je zaznava estetskih užitkov, značilna je tudi senzitivna ekspresija čustvene napetosti. Za psihomotorično intenzivno zaznavanje/doživljanje je značilen presežek energije in fizična aktivnost, kot ventil ob čustvenem stresu. Kasneje je bilo dodano tudi duhovno intenzivno zaznavanje/doživljanje, ki zajema doživljanje sveta na spiritualen način, zmožnost komunikacije z vseobsegajočo najvišjo inteligenco v univerzumu – prano – in tako z vsem, kar obstaja.

Podrobneje je področja še dodatno opisal:

 1. Intelektualno intenzivno zaznavanje/doživljanje:
  • + izjemna neskončna nenasitna radovednost, koncentracija, fokus, navdušeno branje, pozorno opazovanje, natančno planiranje, ljubezen do znanja in učenja, iskanje resnice, hitro razumevanje zahtevnih vsebin, raziskovanje, introspekcija, ljubezen do teorije in analize, neodvisno razmišljanje, oblikovanje novih konceptov in vsebin, razmišljanja o morali in etiki, konceptualizacija in intuitivne integracije
  • – razmišljanje o razmišljanju, preokupacija z logiko
 2. Emotivno intenzivno zaznavanje/doživljanje:
  • + globoka in intenzivna čustva, skrb za druge, globok občutek pravičnosti, občutek za krivice in hinavščino, empatija, odgovornost, samorefleksija, zavedanje celotne čustvene palete, entuziazem, ekstaza, evforija, ponos, sočutje
  • – nagnjenost k občutkom krivde, poistovetenje s čustvi drugih, anksioznosti, depresije, samotarstvo, težave somatske narave: napetost v želodcu, težave s srcem, zardevanje, potne dlani, sramovanje, občutki nerealnosti, skrbi glede smrti, samomorilske misli, močne soodvisniške odnosne vezi (tudi na stvari, živali, mesta…), težko prilaganje novim situacijam in okoljem, samo poniževanje 
 3. Imaginativno intenzivno zaznavanje/doživljanje:
  • + pogosto uporaba metafor, poetična in dramatična percepcija, animistično in magično razmišljanje, kreacija svojih imaginarnih svetov, imaginarni prijatelji, nagnjenost k magičnosti in pravljicami, natančnost vizualizacije, žive, močne sanje, polne detajlov, fantaziranje, kreativnost, izumiteljstvo, ljubezen do glasbe in umetnosti, dober občutek za humor, interes za nenavadno in izvirno, poosebljanje predmetov in igrač
  • – strah pred neznanim, dramatiziranje, mešanje resnice in fikcije, iluzije, slabo prenašanje dolgočasja, nenehno iskanje novega in različnega
 4. Senzitivno intenzivno zaznavanje/doživljanje:
  • + povišano čutno zaznavanje preko čutil (vonj, sluh, vid, okus, dotik), ljubezen do lepote, potreba po udobju
  • – v stiski izražanje preko čutil npr. prenajedanje, pretiravanje v spolnih aktivnostih, želja po pozornosti v javnosti
 5. Psihomotorično intenzivno zaznavanje/doživljanje:
  • + ogromna zmožnost za fizične aktivnosti, energičnost, gibanje, fizično izražanje čustev, višek energije, intenzivna fizična aktivnost, tekmovalnost, hitri govor
  • – nemir v telesu, živčne navade in tiki, impulzivnost, hitre reakcije, deloholizem, izpostavljanje
 6. Duhovno intenzivno zaznavanje/doživljanje:
  • + spontane meditacije, izjemna intuicija, spiritualne izkušnje, dojemanje sveta kot eno, ‘peak experiences’, občutenje vseobsegajoče vibrirajoče energije, povezanost z naravo, ljudmi in vsem okoli sebe, modrost, sočutje in milina
  • – nepovezanost z realnostjo

Vse intenzivnosti zahtevajo polno pozornost, tako pri sprejemanju informacij iz zunanjega in notranjega okolja, procesiranju, integriranju, ustvarjanju novih idej, svetov, izumov … ter njihovih neštetih različic, kot tudi pri njihovi realizaciji.

Težava pa nastane že pri prvem koraku, saj povečini je nenavadno zaznavanje in doživljanje sveta tako za družino, učitelje in prijatelje ter nadalje za kolege in partnerje, predvsem pa za nadarjeno osebo izjemno zahtevno ter kot hitri vlakec smrti vodi v dezintegracijo.

 

 (delno povzeto po knjigi Living with Intensity, edited by Susan Daniels, Ph.D. & Michael M. Piechowski, Ph.D.)

Podobne Objave